Stallplats

Hos oss ingår:

  • In- och utsläpp alla vardagar
  • Fodringar alla vardagar
  • Fri tillgång till tvättmaskin
  • Fri tillgång till spolspilta, med varmvatten
  • Fri tillgång till låst sadelkammare
  • Fri tillgång till fikarum, kök
  • Fri tillgång till ridhus och ridbana


I vårt stall ingår alla in-och utsläpp samt fodringar under vardagar. Under helgerna hjälps vi åt så att helgpass fördelas på varje stallgäst, ca var 8-10e helg beroende på hur många hästar som står i stallet för tillfället.

Stallhyra: 1.800 kr

Hösilage och spån eller spånpellets köps på gården efter hästens behov.

Intresserad av stallplats? Mejla till stallprimera@gmail.se

Just nu är alla boxplatser upptagna, men det går alltid bra att ställa sig på kö!

Stallplats för dräktigt sto/sto med föl

Full Service. 
- 20 kvm stor box
- grovfoder
- saracen foder
- daglig tillsyn och skötsel
- hovvård
- transport till seminstation
- fölvak
- fölning
m.m

Pris efter offert. 
stallprimera@gmail.com