Ridhuset får en facebookgrupp

Sök på Stall Primera Ridhus och gå med i gruppen om du använder vårt ridhus. 
Här kommer information och aktiviteter publiceras.